Stell av instrumentRetningslinjer for stell av instrumenter

Det er viktig å behandle instrumentene forsiktig, og vi minner om at uforsiktig behandling kan føre til økonomisk ansvar for foresatte. Materialforvalterne gir gjerne råd. Instrumentet skal oppbevares i instrumentkassen når det ikke brukes. Det skal heller ikke lånes bort til andre. Hygiene er også viktig!

Vedlikehold av messinginstrumenter:
Etter man har spilt må instrumentet tømmes for spytt. Dette gjøres ved å trykke på hvert enkelt instrument sin spytteklaff og dra ut stemmebøylene. Tørk over instrumentet med en tørr klut, ikke bruk sølvpuss.

Vedlikehold av treblåseinstrumenter:
Fløyter: Dra pussestaven med et lommetørkle eller en fille gjennom fløyten etter hver gang du har spilt. Tørk også over instrumentet på utsiden med en tørr fille.
Klarinett/saxofoner: Dra en pussefille gjennom instrumentet del for del. Pussefillen skal brukes etter hver gang du har spilt. Smør korkene i skjøtene jevnlig med korkfett. Treklarinetter skal også oljes, men her bør dere få hjelp av materialforvalter eller instruktør.
Bruk regntrekket i regnvær! Fløyter/klarinetter/saxofoner skal aldri dyppes i vann!
Husk å alltid ha med noteklype i instrumentkassen.

Se også:
http://www.mamut.net/Blaseverkstedet/subdet4.htm

Sjekkliste Instrumentutlevering