Grimstad Skolemusikkorps ble stiftet 12. november 1951.

I Grimstad Adressetidende står det i en reportasje med overskriften «Grimstad Skolemusikk er blitt byens kjæledegge» blant annet å lese

O lykkelige guttedager! Om de hadde kunnet vare evig. Vi var møtt fram i Grimstad bytingsal der vi skulle begynne vår vandring på kunstens tornefulle, men lykkelige vei. 10 år var vi den gangen og fikk utlevert et bulket, irret og nesten uspillelig instrument. Men i våre øyne var det et kostelig klenodium, et synelig tegn på at vi heretterdags hørte til

17.-mai festens elitetropp «hornmusikken».

Mange var tydeligvis ivrige etter å få et horn. I flere år hadde det vært snakk om å danne et skolekorps eller guttemusikkorps ved siden av ungdomsmusikken (som i dag kalles Grimstad Musikkorps).

Videre i reportasjen står det:

Det har vært et inderlig ønske blant alle dem som setter pris på musikken og som har tilknytning til musikklivet. Men det er aldri blitt noe av det. Og så ? som ved et trylleslag står guttemusikken der - plutselig. I løpet av to-tre korte vintermåneder er alt klappet og klart til å ta fatt. Private ytte økonomisk hjelp langt utover hva en turde ha håpet på. Kommunen bevilget store penger uten så mye som debatt i bystyret. Og fra Ungdomsmusikken skal det hver gang møte et antall stemme-innøvere ? et slags underbefal for dirigenten. Alle får lært seg grunnlaget av dem som spiller de tilsvarende instrumenter i Ungdomsmusikken.


Korpset debuterte i barnetoget 17. mai 1952.

Og korpset var ikke bare med i barnetoget denne dagen nei; de var også med å spille med mannskoret på korets matiné og de spilte også i borgertoget.

Danmarksturen sommeren 1953 ble tatt med storm:

Skolestyret ga korpset tillatelse til å arrangere skoletur til vennskapsbyen Grindsted på betingelse av at guttene hadde innøvet et program.

Og det skulle vise seg å bli flere turer i årenes løp?

«Skolemusikkens venner» - korpsets støtteforening ble stiftet på møte i folkeskolens gymnastikksal mandag den 20. januar 1952.

«Skolemusikkens venner» har til oppgave å støtte mulige musikalske tiltak ved Grimstad folkeskole, lyder § 1 i deres lover.

Som foreløpig arbeidsutvalg ble følgende valgt:

# Fru Gudrun Tønnesvold
# Alfhild Foss
# Elfrid E. Jensen
# Herr kjøpmann Kristen Mørland (far til E.M.)

I løpet av vinteren og våren var guttene i korpset skaffet uniformer som bestod av grå benklær, hvit skjorte, lue og røde sløyfer.

Til sammen kostet dette ca. kr. 5.000,-

Vi har også funnet frammøteprotokoller helt tilbake fra skoleåret 1953/54. Vi kan fortelle om noen kjente navn i byen som var med fra starten:

Reidar Øvensen ? kornett, Trond Skretting ? althorn, Thomas Odd Tønnevold - klarinett og Jan Olsen - tenorhorn. Sistnevnte spiller for øvrig fremdeles ? nå på tuba og aktiv i Grimstad Musikkorps.

I 1953/54 talte korpset 32 musikanter og 9 aspiranter.

Så litt om instrumentene i starten:

Vi har funnet det vi tror er den første skriftlige instrumentoversikten,

og vil fortelle om korpsets 2 første instrumenter:

Instrument nr. 1 er en brukt dess-piccolofløyte kjøpt av agent Bjarne L. Nilsen som kostet kr. 30,-. Denne ble noen år senere reparert hos firma

I. Lundgren i Oslo for kr. 77,50.

Det andre instrumentet på listen er en tsjekkisk Bb-klarinett som ble kjøpt ny hos firma Carl M. Iversen i Oslo og kostet kr. 565,-, Og til sammen-ligning: I dag koster en klarinett som korpset kjøper rundt 10.000 kroner.

I år 1958 vedtok styret i Skolemusikken at jenter kunne meldes inn. Da steg medlems tallet en del. Grunnen til at ikke jentene fikk være med tidligere var av vesentlig organisatorisk art: Landsforbundet omfattet visstnok bare gutte- og ungdomsmusikkorps. Saken ble endelig avklart etter mye påtrykk spesielt fra fru Meyer i byen. Avisen skriver allerede i tidligere nevnte reportasje: «Derfor håper vi at fru Meyer vil bruke både sin sjarm og sin utvilsomme oratoriske begavelse til med all kraft å tale sin hjertesak også i fremtiden». Men hun brukte altså 6 år...

Om nøyaktig 3 dager runder korpset 55 år. I korpset har vi utrolige 750 notesett som er kjøpt inn og spilt i løpet av disse årene. Medlemssituasjonen i dag er ikke så forskjellig fra oppstarten. Nå er det 29 musikanter og 7 juniorer, og medlemmene er fra 4. klasse til 3. år på videregående.

10 av medlemmene går på Dahlske og oss andre 26 går i grunnskolen og er fra skolene Jappa, Frivoll og Grimstad Ungdomsskole.

Dirigenten vår er Tore Heuer, som har vært i korpset siden 1985. Vi øver en gang i uka (torsdag) i gymsalen på Jappa skole.

I dag har ikke korpset noe tilsvarende «Skolemusikkens venner». Men foreldre og medlemmer trør til i tilsvarende situasjoner som det «Skolemusikkens venner» gjorde, og får dermed inntekter til korpset.

Foruten hovedstyret i korpset har vi også et musikkutvalg som tar seg av planlegging av alle musikalske aktiviteter og undervisning.

Dirigent, ledere og tillitsvalgte er med i denne gruppa.

Vi har nylig avholdt årsmøte og kan fortelle at Bernard Udal Olsen fortsetter som leder også det kommende året. Styret består ellers av 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

Korpset engasjerer instruktører som lærer opp musikantene. Nå bruker korpset noen av de eldste musikantene som går på Dahlske/videregårende samt noen av lærerne i Kulturskolen som instruktører.

Korpset blir i løpet av året spurt om vi kan spille til forskjellige arrangementer - dette får vi en del spilleinntekter for.

17. mai-arrangementet på Levermyr er det korpset som står for.

2 ganger i året lager vi også lotteri som eksempelvis kransekake-lotteriet vårt. Korpsets medlemmer går rundt der hvor de bor og selger lodd, og så sitter vi noen timer på Meny eller Odden og selger lodd før trekningen.

Og kransekakene blir laget av en av foreldrene i korpset.

Av inntektsbringende aktivitet kan vi også nevne at både musikanter over 15 år og foreldrene våre er med på noen varetellinger på Meny hvert år.

Korpset får også noe årlige midler fra kommunen og kan blant annet søke ulike tilskudd gjennom sitt medlemskap i Norges Musikkorps Forbund.

Kontingenten utgjør bare ca. 7 prosent av korpsets totale årlige utgifter -

så hver musikant får sånn sett mer enn 7.000 kroner hver «tilbake»

gjennom korpsets aktiviteter.

Grimstad Skolemusikkorps er altså medlem av Norges Musikkorps Forbund, som er organisasjonen hvor omtrent alle korps og dermed vel 70.000 musikanter i alle aldre i hele landet er medlemmer i.

I korpset må man være over 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet ?

under 15 år har man bare møte/talerett.

I fjor var vi 31 musikanter og 3 juniorer i korpset.

Medlems-avgift eller kontingenten er på 1.100 kroner for et helt år, og for dette får musikantene all opplæring enkeltvis ? i grupper og selvfølgelig samlet på fellesøvelser og seminar. Instrument og forsikring er en selvfølge samt nødvendig utstyr som noter, notestativ, uniform osv.

Dessuten subsidieres korpsturene vi har til både inn- og utland ganske mye.

Korpset gir også støtte til ulike kurs man kan være med på.


Noen av aktivitetene i korpset inneværende år har vært:

4. Februar deltok vi på Kretsmesterskapet i regi av NMF.

Vi hadde som mål å unngå å komme på siste plass. Konkurransen var i Catilina i byens kulturhus og resultatet ble at vi vant en overlegen seier -

og kan derfor kalle oss sørlandets beste korps!

Dagen etter var vi på korpstreff i Catilina med byens korps. I år var

det vår tur å arrangere dette. Vi spilte masse gøy musikk til stor applaus

og spiste kaker og drakk brus.

6. April hadde vi vårkonsert med medalje-utdeling. Vi får medaljer

når vi er på seminar/stevner og av og til på utenlandsreiser.

Vi får også medaljer når vi har gått i korpset i 3 og 5 år.

Når vi har gått i 7, 9 og 10 år får vi både medaljer og plankett.

16. Mai spilte vi med Jappa skole som gikk i eget 16. mai-tog til sykehjemmet - dette er for å friske opp alle stemmebåndene til den store dagen. Planen var å toge Frivoll-elevene til Berge Gård også, men det regnet helt bort i år.

.

17. Mai vi spilte i barnetoget, i kirken og i borgertoget. Etter at vi hadde vært i kirken ga vi en liten konsert på arrangementet vårt et på Levermyr - i år inne pga. det uvanlig kalde og våte været.

17. og 18. Juni var vi på det vi kalte for en «kosetur» til Gøteborg og Liseberg for å markere seieren vår fra i vinter.

I fornøyelsesparken ble noen av oss like kvalme av å se på de som turte å ta den enorme berg-og-dalbanen «Balder» - for ikke å snakke om da noen av oss så de som hadde de kjørt «Kanonen».

21. Juni spilte vi på åpningen av DnB-NOR sine nye lokaler på brygga.18. Juli spilte noen av oss i korpset i forbindelse med åpningen av det nye Røde Kors-huset i Arendal. Da marsjerte vi ikke vanlig - vi «bare nærmest spaserte rundt mens vi spilte kule låter og sanger» fra Kulturhuset og ut på Langbrygga i Arendal.

24. August var den første fellesøvelsen etter sommerferien.

Alle var gira på å bli med i korps-konkurranse igjen.

Vi får se - kanskje blir det til vinteren igjen?

21. September spilte vi på åpningen av Frivoll skoles nærmiljø-anlegg på Solheimsheia.


Som en epilog vil vi gi dere noen flotte ord fra en annen reportasje i Grimstad Adressetidende tilbake til den spede begynnelse i 1952

under overskriften:

En begivenhet i Grimstad bys historie at Skolemusikken er blitt til:

«Kjøpmann fru Agathe Gundersen holdt så en inspirert tale og beskrev det inntrykk som guttenes debut 17. mai hadde gjort på henne. Hun håpet at musikken ville bli til gagn for skolen, for byen og for alle. Og hun håpet at guttene alltid ville huske denne minneverdige 17. mai - og at de alltid ville gjøre ære på skolen og sin by, og vise seg som gode sønner av mor Norge».

Skrevet som prosjekt i 8. klasse av Simen D. Samuelsen og Nikolai Heuer
Grimstad, November 2006