DugnaderHer er link til kakeliste for vår 2016: Kakeliste april 2016


Vi trenger foreldre til vakter/ledere, praktisk arbeid og som tillitsvalgte.
Organisering av aktiviteter for barn og unge vil alltid kreve både tid og penger. Slik er det også med korps.
Foreldre gjør en innsats både ved å bistå musikantene på øvelser og turer, ved å forvalte instrumenter og uniformer, ved å gjennomføre forskjellige arrangementer og ved å sørge for at korpset får en tilstrekkelig økonomi gjennom inntektsbringende tiltak.
Foreldrenes oppgave er å forestå den praktiske driften av korpset. Økonomien er alltid et hovedpunkt som innbyr til utfordringer. Vi har utgifter til bl.a. dirigenter, uniformer og instrumenter.

Det er dermed viktig at vi har gode inntektskilder, - og det har vi!

Dugnad er et sosialt miljø for foreldre! Mange har knyttet vennskap som varer langt utover barnas tid i korpset. Som tilhører på konserter, selger på 17. Mai og sjauing av instrumenter blir man sammensveiset. Ikke minst gjelder dette de som er så privilligerte at de får være med korpset på tur!