Hei og velkommen til å lese mine ord. Det jeg vil si deler jeg først opp i områdene:

1. Musikk og den slags: Kom til meg om alt som har med selve musikkutøvelsen å gjøre, men respektèr at fellestiden/øvelsene er 'alles' - derfor må vi kun gjøre de viktigste tingene for å kunne spille/øve sammen da. Du må vite at du har det du trenger til å spille på øvelsene/konsertene. Utenom øvelsene har jeg god anledning til å hjelpe deg også.
2. Utstyr og den slags: Her vil jeg gjerne at du setter deg inn i opplegget vårt på hjemmesiden ved å lese i 'Informasjon' og 'Utstyr'. Du må forholde deg til det som står her og ha en viss orden i sakene dine.
3. Nærvær og fravær: Jeg har forventninger til deg også når det gjelder frammøte på våre aktiviteter. Du må melde fra om fravær (så sant det er mulig) slik vi legger opp til, se under 'Informasjon' og 'Hvem tar du kontakt med'.

Og til slutt vil jeg si:
Vi skal ha det hyggelig på øvelsene våre og få musikalsk utbytte sammen, men det krever også litt disiplin hvis vi skal få et godt korps vi kan være stolte av. Det betyr at du skal følge med på hva dirigenten sier i undervisningen, og ikke spille eller snakke sammen unødvendig. Hvis du bidrar med det du kan inn i korpset vil du oppdage at korpset bidrar mye tilbake til deg.

Hilsen dirigenten