Hei alle musikanter og dere hjemmeVi vil gjerne si litt om korpsets forventninger til musikantene når det gjelder det musikalske.
På samme måte som andre organisasjoner som driver aktivitet i lag eller grupper, legges det opp til at man skal møte på den ukentlige samlingen -og at man på samme måte som i skolen forbereder seg til felles innsats. Det være seg egenøving på instrumentet og kontroll på utstyr som trengs for å gjennomføre (for eksempel noter). Hvis du ikke kan møte, vil vi gjerne at du gir beskjed om dette -og dette løser ví på følgende måte hos oss:
Send mail til: grimstadsmk@gmail.com
Viktige begivenheter (tilsvarende kamp i idrett eller leir el.l.)får musikantene/hjemmet vite om i god tid, og da legger vi opp til å få kontroll pà frammøte lenge før (minst 2 uker slik at vi vet at vi kan gjennomføre og har tid til å finne løsninger på spesielle utfordringer som måtte oppstå).

Derfor forventer vi at du:
-Melder fra med en gang dersom du ikke kan komme på en aktivitet.
-spesielt viktig å møte på siste øvelse før konseruspilleoppdraget.
-Prioriterer korpset på slike arrangement (det er ikke veldig mange i løpet av året og du får
rede på de lenge før).
Dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke kommer senest 2 uker før en aktivitet, regner vi med at du stiller. Vi håper at både musikanter og foreldre støtter oss i dette. Alle vet at det er umulig å spille en fotballkamp hvis halve laget mangler. Det er enda vanskeligere i et
korps -ingen kan "hoppe inn" og erstatte en uteblitt musiker!
I korpset legges det ned mye ressurser i å drive fram musikantene til gode prestasjoner og opplevelser -og vi må samarbeide best mulig skal vi få dette til til beste for alle. Nå vet du litt om korpsets tanker rundt dette. Og husk på: Hos oss er alle viktige med sin innsats -vi er avhengig av alles og hverandres medvirkning.
I korps er det ingen reservebenk -her er plass til alle!