Hvem tar du kontakt med?Du blir borte fra øvelse og/eller konsert:

Gi beskjed så tidlig som mulig til leder 924 00 266 eller dirigent 480 27 114

Hvis du blir borte fra musikkskoletimer, gi beskjed til musikkskolelæreren din.

Det er spesielt viktig å være tidlig ute med beskjed om fravær når det gjelder konserter (det kan hende vi må legge om programmet eller i verste fall avlyse fordi DU er borte)

Her er alle like viktige!

Fremmøtetider for øvelser:

Oppskrift på en Vellykket øvelse

Fremmøtetider for oppdrag:

Kalender

Du mangler noter:

Ta kontakt med en av korpslederene på neste øvelse

Det er noe galt med instrumentet ditt:

Ta kontakt med materialforvalter

Du mangler uniformseffekter eller må bytte:

Ta kontakt med uniformsansvarlig

Alle spørsmål om kontingenter, økonomi og penger:

Ta kontakt med kasserer

Du kjenner noen som vil begynne i korpset:

Ta kontakt med leder

Du vil slutte eller ha permisjon:

Dersom årsaken har noe med undervisning eller samspill, bør man så raskt som mulig snakke med lærer og dirigent. Trivsel er ofte knyttet til prestasjon og prestasjoner kommer ofte i trappetrinn. Når

musikanten jobber med vanskelige ting er det også viktig at de foresatte motiverer og er engasjert. Dersom resultatet allikevel blir at musikanten slutter, må oppsigelse leveres skriftlig til leder sammen

med instrument og andre effekter tilhørende korpset. Medlemskapet gjelder ut inneværende semester.

Generelle spørsmål om korpsets administrative drift:

Ta kontakt med leder

Du kjenner noen som vil bli med i Venneforeningen:

Grimstad skolemusikkorps Venner