E-post: grimstadsmk@gmail.com
Konto nr: 2840.31.20652
Organisasjonsnummer: 994 394 347


Postadresse:
Fjære og Grimstad skolekorps
Postboks 316
4892 Grimstad

Øvelokale:
Jappa skole
Frivollveien 44Se et større årshjul her

Øvetider:


Musikanter:
Korpset øver på Jappa skole torsdager fra 17.00-19.30:
- Oppmøte korpsvakter og musikanter 16.45 for rigging, alle spilleklare klokka 17.00
- Gruppene øver fra kl. 17.00- ca.17.30,
- Pause sammen med drillere 17.30.-17.45
- aspiranter og korpset evt drillere sammen til ca 18.00
- fra 18.00-18.45, aspirantene hentes
- Korpset øver til kl. 19.30


Drillere:
Drillere øver på Jappa skole torsdager fra 16.30 til 18:00
Pause sammen med musikantene fra 17.30-17.45

Oppmøte til øvinger er generelt 10min. før oppsatt tid, slik at alle er klare til oppsatt tid:-).
Korpset følger skoleruta, og har ikke øvinger på fridager for skolene.

Hvorfor spille i korps?


· Musikk er en fantastisk hobby du kan ha glede av hele livet
· Alle får være med, ingen reservebenk
· Du får venner i alle aldre og treffer musikanter fra andre korps
· Morsomme turer og seminarer
· Spennende konserter og aktiviteter av alle slag

Morsomt innlegg


Hva forventer vi av deg?


Du følger korpsets vedtekter.

Du tar godt vare på instrument og annet utstyr du låner av korpset.

Du møter opp til rett tid til øvelser og arrangement.

Alle som vil være medlem, bes fylle ut dette registreringsskjemaet: Fyll ut skjema

Det er møteplikt til konserter og spilleoppdrag.
Det betyr at du må ha en 'gyldig' grunn for ikke å komme. Gyldig grunn kan være sykdom eller tilsvarende. Korpset må legge om programmet hvis enkelte stemmer blir svake, i verste fall må vi avlyse spillingen og det må selvsagt skje så tidlig som mulig.
Det er derfor viktig at du gjør det du kan for å stille opp. I et korps er alle avhengige av hverandre og vi må ta hensyn til det.
Om det er spilleoppdrag du ikke har anledning til å bli med på, må det gis beskjed til dirigent og/eller leder så fort som mulig, eller senest innen 2 uker før oppdraget. (For sykdom osv gjelder selvsagt ikke denne regelen)
Medlemmer som ikke holder seg til dette kan bli ekskludert (jfr. Korpsets vedtekter)

Å være foresatt i korps er spennende og sosialt, men også forpliktende.

Vi trenger foreldre til vakter/ledere, praktisk arbeid og som tillitsvalgte.
Organisering av aktiviteter for barn og unge vil alltid kreve både tid og penger. Slik er det også med korps.
Foreldre gjør en innsats både ved å bistå musikantene på øvelser og turer, ved å forvalte instrumenter og uniformer, ved å gjennomføre forskjellige arrangementer ? og ved å sørge for at korpset får en tilstrekkelig økonomi gjennom inntektsbringende tiltak.
Foreldrenes oppgave er å forestå den praktiske driften av korpset. Økonomien er alltid et hovedpunkt som innbyr til utfordringer. Vi har utgifter til bl.a. dirigenter, uniformer og instrumenter. Det er dermed viktig at vi har gode inntektskilder, - og det har vi! 17.mai-arrangement, kransekakelotteri og varetellinger på Meny har gitt gode og stabile inntekter. Utenom det rent økonomiske har styret også en del driftsoppgaver som ansvar for instrumenter og uniformer og korpsledelse på øvinger og konserter.

Når det gjelder foreldres innsats i korpsvirksomheten vil vi også gjerne peke på at dette også er et sosialt miljø for foreldre. Mange har knyttet vennskap som varer langt utover barnas tid i korpset. Som tilhører på konserter, selger på 17. Mai og sjauing av instrumenter blir man sammensveiset. Ikke minst gjelder dette de som er så privilligerte at de får være med korpset på tur!